logo-bb.png
HR EN
Menu
O poliklinici Lokacije Turistička dijaliza

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

Uvod

Dobrodošli na internetsku stranicu www.avitum.hr (dalje u tekstu: „internetska stranica“)!

Mi smo Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum (dalje u tekstu: „Poliklinika BBA“, „mi“, „naše“, „svoje“) s registriranim sjedištem na adresi Ulica Aleksandra Hondla 2/11, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 82906212790.

Ovi Opći uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su svim posjetiteljima, odnosno korisnicima internetske stranice i njezinih funkcionalnosti (dalje u tekstu: „korisnik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas možete kontaktirati putem sljedećih raspoloživih kontakata:

Prihvaćanje Općih uvjeta

Poliklinika BBA je vlasnik i upravlja internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje korisnicima pruža informacije o svojoj djelatnosti, uslugama i aktivnostima.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje Poliklinika BBA upućuje putem poveznica na internetskoj stranici. Naime, Poliklinika BBA nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje samo upućuje putem posebnih poveznica, a sve u svrhu informiranja i olakšavanja korisniku pronalaženja informacija.

Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao korisnika internetske stranice i Poliklinike BBA kao vlasnika iste. Ovi Opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas i Poliklinike BBA, a u vezi korištenja internetske stranice.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije pristupanja i korištenja internetske stranice.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Poliklinika BBA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Poliklinika BBA također zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Općih uvjeta, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Poliklinika BBA također zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu.

Korištenje internetske stranice

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Ako drukčije nije specificirano u pisanom obliku, internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Poliklinika BBA putem ovih Općih uvjeta Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s Općim uvjetima.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pritom je strogo zabranjeno na bilo koji način mijenjati preuzete digitalne ili ispisane papirnate materijale i informacije ili brisati i mijenjati obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima na istima.

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnosti internetske stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Općih uvjeta,
 • sve što prema mišljenju Poliklinike BBA šteti ili bi moglo štetiti ugledu Poliklinike BBA i naših klijenata, partnera i ostalih trećih strana s kojima je Poliklinika BBA povezana na bilo koji način.

U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, Poliklinika BBA zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima.

Internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima upravljaju treće strane. Takve poveznice na internetskoj stranici pružaju se isključivo kao pogodnost, odnosno u referentne i informativne svrhe. Poliklinika BBA ne kontrolira i ne održava internetske stranice trećih strana te nema utjecaj na njihov sadržaj ili dostupnost. Internetskim stranicama trećih strana pristupate i koristite ih na vlastiti rizik te u skladu s uvjetima korištenja istih.

Intelektualno vlasništvo

Poliklinika BBA je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj. Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima

Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

Poliklinika BBA Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici. Internetskoj stranici pristupate samo u svrhu osobne, nekomercijalne upotrebe.

Internetska stranica ne služi pružanju liječničkih savjeta

Sadržaji ove internetske stranice, kao što su tekstovi, članci, grafike, ilustracije, fotografije, videa i drugi materijali koji se mogu naći na i u vezi internetske stranice, služe isključivo kao općeniti podatci (informacije) te u informativne svrhe, odnosno nisu namijenjeni (upućeni) pojedinom / im pacijentu / ima. Isti nikako nisu zamjena za savjete, dijagnozu ili liječenje Vašeg liječnika.

Vaš pristup i korištenje internetske stranice ni na koji način ne stvara odnos pacijent - liječnik između Vas i Poliklinike BBA ili bilo koje treće strane.

Odricanje od jamstava i odricanje od odgovornosti te naknada štete

Internetsku stranicu koristite na vlastiti rizik. Iako je ova internetska stranica vjerojatno dostupna širom svijeta, Poliklinika BBA ne jamči da je ista, odnosno da je njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske.

Poliklinika BBA i s njom povezane treće strane ne preuzimaju nikakvu odgovornost za ili u vezi s kašnjenjem, greškom, prekidom ili oštećenjem bilo koje informacije ili podataka prilikom prijenosa u vezi s korištenjem internetske stranice.

Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). Poliklinika BBA i sve povezane treće strane s Poliklinikom BBA, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, Poliklinika BBA i s njom povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da će Vaše korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice.

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, Poliklinika BBA i s njom povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu Poliklinici BBA i s njom povezanim trećim stranama te braniti i osloboditi odgovornosti Polikliniku BBA i s njom povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Završne odredbe

Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, Poliklinika BBA i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Vaš propust ili propust Poliklinike BBA da iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, ne utječe na valjanost dijela ili cijelih Općih uvjeta te se ne smatra odricanjem ili gubitkom predmetnih prava ili drugih prava iz Općih uvjeta.