logo-bb.png
HR EN
Menu
O poliklinici Lokacije Turistička dijaliza

Pravo na pristup informacijama

Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum je ustanova koja obavlja zdravstvene djelatnosti i to hemodijalizu te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i rehabilitaciju, osim bolničkog liječenja za slijedeće medicinske specijalnosti: internu medicinu-dijalizu.

Pravna osnova za ostvarivanje prava na pristup informacijama je Zakon o pravu na pristup informacijama. U skladu s navedenim Zakonom, Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum donijela je odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje: Dubravka Mandić

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poliklinici za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum. Zahtjev se može podnijeti na jedan od sljedećih načina:

Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum zadržava pravo naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih tijekom pružanja i dostave traženih informacija. Iznosi naknade stvarnih materijalnih troškova dostupni su i vidljivi u Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, odnosno Ispravku kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Obrasci zahtjeva koje možete preuzeti i popuniti nalaze se niže:

Obrazac broj 2 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac broj 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac broj 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Više o poliklinici na:

cert2.png cert1.png